Jobbet som Droneteknolog i Kystdirektoratet: Flyv med droner, omdan laserscanninger til højdemodeller og driv udviklingen af dataindsamling.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du erfaring i at flyve med droner, og kan du forvandle punktskyer fra laserscanninger til højdemodeller? Kan du drive en udvikling, som giver nye muligheder for dataindsamling. Hvis du vil være med til at udvikle brugen af droner i Kystdirektoratet, så er dette job en unik mulighed for dig.

Team Opmåling er i gang med et større udviklingsarbejde med implementering af droner og anden remote sensing i dataindsamling og -behandling. Vi gennemfører sø- og landmålinger i de kystnære områder på land og til vands og foretager opmålinger af havne og sejlløb. Teamet indsamler også vejr-, vand- og bølgedata og vedligeholder målere og udstyr. Kystdirektoratet bruger data til anlægsarbejder, kystanalyser og til at undersøge klimapåvirkninger.

Jobbet

Du skal stå for udvikling og fortsat implementering af droneteknologi i opmålingsarbejdet. Teamet skal have de rette kompetencer og der skal udvikles metoder og processer til bearbejdning af data ud af LiDAR-scanninger og billeder. Det kan være højdemodeller, objektgenkendelse, registrering af bevoksning, eller udtræk af dybdeprofiler. Du har således muligheden for at sætte dit præg på de næste mange års udvikling.

Sammen med teamlederen og de øvrige dronepiloter skal du planlægge og udføre droneopmålinger. Du skal ind imellem deltage i opgaver med søopmåling og landmåling, og desuden indgår behandling, analyse og kvalitetskontrol af indsamlet data samt efterfølgende kortproduktion. Over de næste år arbejder teamet blandt andet med en kortlægning af Vadehavet, hvori anvendelse af grøn LiDAR indgår.

Opgaverne omfatter:

  • Dataindsamling med drone i form af fotogrammetri og LiDARscanning mv.
  • Forsøgs- og udviklingsarbejde med brug af data fra grøn laser.
  • Databehandling af dronedata samt LiDARscanning fra fly.
  • Forsøgs- og udviklingsarbejde med inddragelse af satellitdata i opmåling mv.
  • Deltagelse i opmåling på land og til søs (med RTK GNSS, totalstation og multibeam ekkolod).
  • Behandling af data: Fejlretning, datareduktion samt dataadministration og kvalitetskontrol.
  • Dannelse af kort, herunder kurveplaner, volumenberegninger og differensplaner.
  • Visualisering af data i GIS og CAD-systemer.
Der er ud over teamlederen 12 kolleger i opmålingsteamet med kompetencer inden for sejlads, søopmåling, landmåling, droneflyvning, elektronik, it-teknik, dataindsamling samt kvalitetssikring og visualisering af data.

Din dagligdag er alsidig og varierer mellem udviklingsarbejde, udendørs dataindsamling og databehandling samt kvalitetskontrol på kontoret. En del af vores opgaver foregår langt fra Lemvig. Det betyder, at du ind i mellem er væk flere dage i træk, og der vil være andre dage, hvor du med base i Lemvig har lange dage. Vi er afhængige af vejret, hvilket betyder, at hverdagen kan være ret uforudsigelig. Til gengæld er der stor frihed og selvstændighed i opgaveløsningen.

Din profil
Du kan være landinspektør, ingeniør, have en akademisk baggrund eller noget helt fjerde. Det vigtigste er, at du har erfaring med flyvning med droner og behandling af LiDAR-data fra fly eller drone. Vi forventer som minimum, at du har arbejdet med rød laserscanning, og det er et ekstra plus, hvis du har kendskab til grøn laser-scanning. Vi forventer også, du kan arbejde med fotogrammetri og fremstilling af højdemodeller, der ud fra. Du har erfaring med at producere driftshåndbøger samt lave løbende ansøgninger til Trafikstyrelsen eller er klar til at sætte dig ind i det.

Det er en fordel, at du er fortrolig med GIS. Har du ikke en baggrund som opmåler, skal du være klar til at sætte dig ind i basale opmålingsteknikker.

Du er struktureret, opsøgende og metodisk i dit arbejde. Du er vant til at arbejde med videnskabelig metode og klar til at tilegne dig de standarder for procedurer og kvalitetssikring, som gælder for de opmålingsdiscipliner og den databehandling, som teamet udfører.

Det er vigtigt, at du er en holdspiller og har lyst til at indgå i teamsamarbejde. Vi arbejder tæt sammen i lange dage og skaber værdi ved at respektere hinandens forskellige styrker. Vi forventer, du deltager i løsningen af teamets opgaver og spiller aktivt med i koordinering af opgaverne.

Du er fleksibel med hensyn til at skifte mellem de forskellige opgaver og arbejdsformer. Arbejdet i opmålingsholdene stiller krav til samarbejde og koordinering. Arbejdet med databehandling og kortfremstilling kræver erfaring, systematik, vedholdenhed og gode evner som afslutter.

Du er fleksibel med hensyn til arbejdstider. Rejseaktivitet og lange arbejdsdage er en del af jobbet. Kørekort B er et krav. Dronecertifikat A1/A3 samt A2 er ligeledes et krav. Det er en fordel, hvis du har PDRA-S01 certifikat.

Vi tilbyder
Der er tale om en attraktiv stilling for dig, som har lyst til at deltage i udvikling af nye metoder indenfor bl.a. droneopmåling. Du får muligheden for at kombinere udendørs arbejde i naturen med indgående arbejde med rådata på kontoret og dermed stå for hele processen fra dataindsamling til færdige leverance til bestillerne.

Der vil løbende være mulighed for relevant kompetenceudvikling og opkvalificering.

Kystdirektoratet er en attraktiv arbejdsplads med en vigtig rolle inden for kystbeskyttelse og klimasikring. Vores kontor ligger i Lemvig med smuk udsigt over fjorden. Det er et attraktivt område nær skov, fjord og hav.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt tilhørende organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i staten.

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner med tjenestested i Kystdirektoratet i Lemvig.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte kontorchef for Kystbeskyttelse, Drift og Anlæg Niels Kristian Kvistgaard på tlf. 91 35 74 38 eller kontakte teamleder Kamilla Fiedler Terkildsen på tlf. 20 58 87 38 eller på mail kamft@kyst.dk.

Du læse mere om job og arbejde i Kystdirektoratet på https://kyst.dk/om-os/job-og-uddannelse/ og om opmåling på https://kyst.dk/soeterritoriet/opmaaling/.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest tirsdag den 11. juni 2024.

Rekrutteringsforløb

Samtaler gennemføres den 18. eller 19. juni 2024 i Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig.

Tiltrædelse 1. august 2024 eller efter aftale.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Lemvig Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Kystdirektoratet, Højbovej , 7620 Lemvig

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6054099

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet