Nyheder fra Lemvig

11 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Lemvig og omegn

Job tilbydes:
Medarbejder med ledelsesfunktion til Bakkebo – Lemvig Døgncenter
Lemvig Døgncenter består af kommunens døgntilbud henholdsvis Kærhuset, Labyrinten, Østerbo Nord og Bakkebo. Tilbuddene er godkendte til at modtage borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med omfattende behov for støtte. Handicap- og psykiatriområdet er kendetegnet ved høj faglighed og dedikation, hvor alle løfter i flok. Vi arbejder fleksibelt ud fra borgerens behov, og gør det nødvendige for at sikre de bedst mulige vilkår til borgerne. Det handler bl.a. om at støtte borgerne til at have øje for egne potentialer og drømme, så de herigennem kan få så selvstændigt og meningsfuldt et liv som muligt.Bakkebo er et botilbud til borgere med fysisk- og psykisk nedsat funktionsevne. Her bor lige nu 7 yngre vokse, vi har plads til 8. Arbejdsopgaverne består bl.a. i at vejlede og støtte beboerne i almen livsførelse - praktisk såvel som socialt. De fleste af vores beboere går i dagtimerne på Dagsværket, hvor de arbejder og deltager i forskellige aktiviteter. Herudover går nogle også til diverse fritidsaktiviteter med ledsagelse. Beboerne har også ”hjemmedage” hvor der er tid og ro til at vi sammen får ordnet diverse daglige gøremål i lejligheden. Vi arbejder ud fra servicelovens § 85 med praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte. Bakkebo varetager bl.a. 1:1 opgaver hos en af vores beboere. Metodisk anvender vi bl.a.  KRAP og Gentle teaching. Bakkebo er borgernes hjem – og det tillægger vi en stor ære og værdi.Vi har valgt at oprette en ny stilling, hvor du er ansat i en basisstilling, altså hvor du indgår i den almindelige vagtdækningen. Stillingen er på 30 – 37 timer pr uge, det præcise timeantal besluttes sammen med dig. Du vil også få ledelsesfunktionen på Bakkebo, hvor du varetager den daglig og faglige ledelse.  Vi vil gerne have nærværende ledelse, som er tilstede og kan være med til at sætte retning og rammen i hverdagen. Herudover vil du indgå i Lemvig Døgncenters ledergruppe, hvor du vil have mulighed for sparring på tværs af centerets institutioner, samt ekstern supervision. Vi søger dig, der:                                              Er social eller sundhedsfaglig uddannet og yderst kompetent.Har erfaring indenfor specialområdet og gerne ledererfaring.Har indgående erfaring med recovery- og rehabiliterende tilgang. Forstår og værdsætter vigtigheden og værdien af vores samarbejde og kommunikation med de pårørende.Gennem din ledelse værdsætter tvivlens gave, kan se dig selv udefra og evner at inddrage de forskellige perspektiver på opgaverne. Skaber et sikkert-nok handlerum og tydeliggøre rammen, så medarbejderne kan handle selvstændigt og tage lederskab i de konkrete situationer. Kan skabe en dialogorienteret kultur, hvor kollegial feedback og faglige uenigheder anerkendes, og ses som vejen til faglig udvikling og kvalitetsudvikling.Vi tilbyder:En attraktiv og udviklingsorienteret arbejdsplads, som er åben overfor nye ideer.Et arbejdsmiljø hvor faglig sparring er vores kvalitetssikring og daglige arbejdsredskab.Fantastisk dygtige medarbejdere og lederkollegaer.Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder.Fleksible og spændende opgaver samt faglige udfordringer.Ledelses supervision Et nært miljø både på Bakkebo, i centeret og kommunen, hvor åbenhed og godt kendskab på tværs af organisationen gør det muligt at gentænke indsatser. Samspil med andre fagområder og gensidigt forpligtende fællesskaber hvor vi finder de bedste løsninger.Henvendelser angående stillingen kan ske til centerleder Maria Lund Madsen tlf.nr: 96 63 16 05 eller mobil: 61 80 56 66.Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med baggrund i ansøgerens kvalifikationer efter principperne i ny løn. Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via Lemvig Kommunes hjemmeside. Ansøgningsfristen er tirsdag d. 18. oktober 2021 kl. 08:00. Vi forventer at afholde samtaler onsdag d. 20. oktober 2021. Læs mere om Lemvig Kommune på www.lemvig.dk
Lemvig Kommune
Indrykket 16. september på JobNet
Job tilbydes:
Barselsvikar søges til dansk-/idrætslærer stilling
Lærer med undervisningserfaring i dansk og idræt søges til efterskole med fokus på sundhed og trivsel. Vi søger en uddannet lærer og læsevejleder til en 37 timers stilling – i et års barselsvikariat i perioden fra den 1. december 2021 til den 31. december 2022. Kongensgaard Efterskole er en livsstilsefterskole, hvor eleverne kommer for at lære og udvikle sig til hele, velfungerende, deltagende, nysgerrige, selvstændige, ansvarlige, dannede og handlekraftige mennesker. Vi ved, at elevernes trivsel er midlet til at nå målet. Vi har derfor fokus på både fysisk og mental sundhed, så vi kan skabe trivsel både i skolefagene, i fritiden og i alle andre store og små fællesskaber efterskolelivet byder på. En hverdag hvor skoledagen og fritiden hænger sammen.  Som lærer på efterskolen skal du varetage følgende opgaver Undervise i dansk i 8. kl., og idræt i 9. og 10. kl. Læsevejleder opgaver Familielærer – nær kontakt til 8-10 elever og deres familier Udvalgsarbejde – planlægning af arrangementer med vide rammer for sjove idéer Undervise i valgfag – gerne bevægelsesfag med leg og samvær som drivkraft Tilsynsarbejde – herunder aftenvagter og weekendvagter Deltage i ekskursioner, lejrskole og udlandsrejse Faglige kompetencer Du er uddannet lærer Du holder den faglige fane højt Du er en klar og tydelig rollemodel, i alle sammenhænge, for eleverne Du har interesse i at få kompetencer indenfor den brede positive sundhedstænkning Du har interesse i at få kompetencer indenfor systemisk narrativ pædagogik Du er nysgerrig på egen praksis både indenfor sundhed, pædagogik og fagfaglighed Du har gennemslagskraft, er tydelig og rammesættende Du har gode samarbejdsevner og løser udfordringer med åben dialog om sagen Du er god til at samarbejde med forældre, og evner at møde dem dér, hvor de er - uanset baggrund og forudsætninger Du er god til personlig planlægning, har overblik og evner at arbejde struktureret Kongensgaard Efterskole er en almen efterskole, som tager et særligt socialt ansvar. Læs mere på skolens hjemmeside www.kge.dk. Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Kongensgaard Efterskole
Indrykket 14. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk