Nyheder fra Lemvig

13 °
Let regn

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Lemvig og omegn

Job tilbydes:
Morgenåbner til SFO
Vi søger medarbejder til vores SFO som morgenåbner med mødetid kl. 6-10. Der kan suppleres med timer som vikar, hvis dette ønskes.Start pr. 1. aug. 2022 eller snarest derefter.Stillingen er fast stilling på 20 timer pr. uge.          Vi søger en medarbejder der:Er morgenfriskTrives i en kombinationsstilling fast/vikar efter ønskeHar lyst til at arbejde alene noget af dagenEr imødekommende og har gode relations-kompetencerEr engageret, selvstændig og nærværendeHar overblik og kan skabe roHarboøre Skole og Børnecenter er en landsbyordning med et SFO tilbud, der pt. Har ca. 30 børn tilknyttet. SFO’en lægger vægt på gode sociale relationer, så alle børn har mulighed for at være en del af et godt fællesskab, hvor der er plads til forskellighed og individuelle behov.Vi er certificeret som DGI Profil – børnehave og skole og er optagede af, at integrere motion og bevægelse endnu mere i hverdagen.Harboøre Skole og Børnecenter prioriterer en stærk faglig udvik­ling og lyst til læring, uden at gå på kompromis med trivslen. Kulturen er præget af engagerede medar­bejdere med en positiv indstilling til samarbejde og udfordringer. Forældrekredsen bakker loyalt op om Harboøre Skole og Børnecenters arbejde, og har valgt en aktiv og velfun­gerende bestyrelse.Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte SFO- leder Helle Hallengreen 96631862/21280589 eller skoleleder Boris Loftager på tlf. 96631771/ 21605371.Skulle du være interesseret i stillingen, er du meget velkommen til at komme og besøge vores skole og børnecenter.Ansøgningen sendes digitalt via Lemvig Kommunes hjemmeside senest d. 2. Juni 2022 kl. 12. Samtaler forventes at blive afholdt d. 9 juni.Læs mere om Lemvig Kommune på www.lemvig.dk
Lemvig Kommune
Indrykket 17. maj på JobNet
Job tilbydes:
Brænder du for at undervise i dansk?
Så har du chancen nu! Læreruddannelsen og HF i Nørre Nissum har to ledige stillinger som adjunkt/lektor i dansk, og vi søger undervisere som brænder for og er drevet af at lave god undervisning for både lærerstuderende og hf’ere. Som underviser ved os, vil du komme til at undervise, udvikle undervisning og skabe ny viden om undervisning sammen med dygtige kollegaer, ligesom du vil indgå i professionelle læringsfællesskaber med undervisere fra både Læreruddannelsen og HF. Opgaverne er hovedsageligt placeret på læreruddannelsen, men der kan også blive tale om en mindre del undervisning på HF udannelsen. Læreruddannelsen udbydes både matrikelbaseret og netbaseret bacheloruddannelsen, meritlæreruddannelsen samt enkeltfag. Desuden udbyder vi dele af læreruddannelsen i Holstebro. På HF udbyder vi et ordinært forløb samt et særligt tilrettelagt forløb for ordblinde elever, hvor der på begge forløb er mulighed for at bo på vores kostskole.Den ene stilling er en fastansættelse, mens den anden stilling er et barselsvikariat af et års varighed fra den 1.8.22 - 31.6.23. Begge stillinger er fuldtidsstillinger.DINE OPGAVERUdover undervisningsopgaverne skal du være indstillet påAt indgå i teamsamarbejde både på læreruddannelsen og HFAt deltage i udviklingen af undervisningen og uddannelserneAt deltage i samarbejdet omkring praktikken, læreruddannelsens øvrige fag og med professionenAt deltage i forsknings- og udviklingsprojekter i læreruddannelsen i VIAAt deltage i udvikling og varetagelse af efteruddannelse inden for dit fagområdeAt have primær tilknytning til læreruddannelsen og HF i Nørre Nissum, men også at varetage opgaver på VIAs øvrige lokaliteterDINE KVALIFIKATIONERVi forventer, at du:Har en relevant uddannelse på kandidat, master eller ph.d-niveauEr fagligt engageretHar undervisningserfaring, herunder at du har kendskab til eller gerne erfaring med undervisning i læreruddannelsen eller folkeskolenHar lyst til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger, studerende og eleverHar erfaring med netbaseret undervisning vil være en fordelKan integrere it-didaktiske læringsstrategier og teknologier i undervisningenVi tilbyderEt inspirerende uddannelses- og studiemiljø, bestående af omkring 350 lærerstuderende, 160 hf-studerende og 38 undervisere, hvor vi møder hinanden med tillid og dialogEt spændende, udfordrende og alsidigt job, med arbejdsopgaver på både læreruddannelsen og hf.Gode muligheder for personlig og faglig udvikling gennem uddannelse og sparring med dygtige og engagerede kollegaerVil du vide mereHvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte:Uddannelsesleder for læreruddannelsen, Majbritt Breum Nielsen på telefon 87 55 32 77 e-mail mabn@via.dk Uddannelsesleder for HF, Tina Kandborg Gade på telefon 87 55 32 66 e-mail tig@via.dk  Vi skal have din ansøgning senest mandag den 30. maj 2022. Ansættelsesvilkår Dit primære ansættelsessted vil være i Nørre Nissum, men opgaver på andre af VIA’s lokationer kan komme på tale. Derfor er det en betingelse, at du har kørekort og bil til rådighed.Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1458 af 24. juni 2021 og Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.Link til stillingsstrukturen:https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.Hovedarbejdssted er Campus Nørre Nissum, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.Ansættelsessamtaler afholdes/forventes afholdt den 3. juni 2022 efter kl. 12.00.Om VIA University CollegeVIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden. Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitikVIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.
VIA University College
Indrykket 19. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk