Centerleder - Center for Hjemmepleje

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Centerleder for Lemvig Kommunes hjemmepleje og dagcentre

Har du lyst til ledelse og udvikling? Formår du at lede gennem andre ledere? Kan du praktisere både strategisk overblik og nærværende ledelse? Og kan du omsætte planer og økonomiske rammer til en klar faglig retning for de daglige ledere og deres medarbejdere? – Så har vi et spændende job til dig, da den mangeårige leder går på pension.

Vi søger en centerleder for hjemmepleje og dagcentre, som med en anerkendende, inddragende og lyttende tilgang stadig formår at sætte en fælles retning, sikre udvikling og implementering af de besluttede tiltag og indsatser. 
Alt dette i balance og overensstemmelse med den politisk rammesætning for området. Det kræver et fokus på sikker drift samtidig med blik for nye muligheder ved øget inddragelse af nye teknologiske og digitale løsninger, fortsættelse af arbejdet med den rehabiliterende tilgang samt en række andre områder, som du sikkert kan bidrage med viden og erfaringer med. 

Centret består af hjemmeplejen i hele kommunen. Du bliver nærmeste leder for tre afdelingsledere, der har den nærmeste ledelse af ca. 100 fastansatte medarbejdere plus vikarer, elever m.fl., der leverer visiterede ydelser i borgernes eget hjem. Hertil får du ledelsen af kommunens dagcentre, der er placeret på tre lokationer i henholdsvis Harboøre, Ramme og Lemvig by. 

Vi er optaget af, at du overordnet kan bidrage til at sætte og fastholde retningen for dit eget område omkring den kommunale hjemmepleje. Et felt, der handler om mange og vigtige bundlinjer, eksempelvis faglig udvikling og gode, relevante tilbud til borgerne, gode jobs og arbejdsvilkår for medarbejderne og et skarpt blik på økonomistyring og effektiv drift. Alt sammen med sigte på at bidrage til, at borgere, der modtager indsatser i Lemvig Kommune, får den bedst mulige kvalitet, gode oplevelse og livskvalitet inden for de givne politiske rammer. Vi er også optaget af, at du formår samspillet med det øvrige ældre- og sundhedsområde - og øvrige kolleger, så du kan bidrage til at se på tværs af kommunens tilbud. 

Til at lykkes med det møder du en stærk og engageret ledergruppe, hvor de primære samarbejdspartnere vil være ældrechefen og en centerlederkollega med ansvaret for Center for plejecentre samt dine afdelingsledere.  Der vil også være en naturlig reference til direktøren for området og andre tilstødende chefområder, da at "lykkes sammen" er en tydelig værdi og noget, vi gør i praksis. Du kan orientere dig nærmere i Lemvig Kommunes organisation, politikker m.v. på lemvig.dk.

I dagligdagen bliver du ansvarlig for at implementere de politiske visioner og strategier lokalt i dit center sammen med afdelingsledere, planlæggere og medarbejdere i hjemmeplejen. Dit ansvar vil være at drive og fastholde fokus på, at de konkrete indsatser udmøntes i hverdagens opgaveløsning. Det forventes, at du er vedholdende, at du ikke slipper tovet, før du har sikret, at besluttede udviklingsinitiativer fungerer i praksis. Vi arbejder blandt andet med implementeringen af faste teams, optimering af § 83 a-forløb, indførelse af digital rehabilitering. Det forventer vi, du sætter dig i spidsen for at sikre fortsat udvikling af.

Vi forventer, at du har en sundhedsfaglig uddannelse, har ledelseserfaring og fortsat er nysgerrig på ledelse, herunder ledelse gennem andre ledere. Som person tror vi på, du lykkes bedst, hvis du kan se dig i at kunne agere konstruktivt og roligt, også når det "blæser" omkring dig. Vi forventer en lyttende og anerkendende kommunikation, og at du med din ledelsesstil og faglighed fremstår oprigtig interesseret, nysgerrig og ambitiøs på dit områdes vegne. Som person er du imødekommende og tillidsvækkende samtidig med, at du kan stå fast, når behovet er der. Du er stærk i opbygning af arbejdsfællesskaber. Du inviterer samarbejdspartnere, pårørende og frivillige indenfor som en naturlig del af det faglige arbejde i hjemmeplejen. Du evner at lede og prioriterer at udvikle en stærk ledergruppe, som tegner Center for hjemmepleje og dagcentre i Lemvig. 

Du kommer til en arbejdsplads, hvor vi vægter trivsel, og vi har højt til loftet, hvor der er kort vej til sparring med lederkolleger og chefer. Du vil få en erfaren centerlederkollega som "buddy", som du kan spørge om "hvad som helst", også når hverdagen rammer. 

Du træder ind i en ny struktur på ældre- og sundhedsområdet, som implementeres pr. 1. maj 2024. Vi går fra at være organiseret i geografiske områder til at være organiseret i centre efter opgavefunktioner. Det betyder ikke, at hverdagen for medarbejdere ændres, da vi fortsat vil være til stede hos borgerne. Men de overordnede ledelsesveje justeres. Det betyder, at du i endnu højere grad kan være med til at påvirke udviklingen på området pegende frem mod blandt andet den nye ældrelov og udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Vi håber at have fanget din interesse, og håber du vil orientere dig på Lemvig Kommunes hjemmeside, hvor du blandt meget andet kan finde den politiske vision, politikker og strategier  samt ledelsesgrundlaget.
Du er også velkommen til at ringe til direktør Pia Ulv Helleland på tlf. 40 17 86 17 eller ældrechef Per Elb på tlf. 30 60 03 49, hvis du ønsker at få en uddybende snak om stillingen.

Praktiske forhold

Ansøgningsfrist: mandag den 11. marts kl. 8.00.

Vi forventer at afholde 1. samtale torsdag den 14. marts og 2. samtale den 21. marts. Der vil være et testforløb for kandidater, som indkaldes til 2. samtale.

Aflønning sker efter relevant overenskomst.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via Lemvig Kommunes hjemmeside senest 11-03-2024 08:00.

Læs mere om Lemvig Kommune på lemvig.dk.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=c02af316)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Lemvig Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Lemvig Kommune - Velfærdssekretariatet, Rådhusgade, 7620 Lemvig

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6003668

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet