Kirkemusiker eller organist til Havsognene – Vandborg, Ferring, Fjaltring og Trans

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi ønsker at ansætte dig fra d. 1. april 2024 eller hurtig herefter i 14 timer pr. uge.
Timetallet kan tilpasses ud fra de kompetencer du byder ind med.

Der er 1 fri-søndag i hver måned og søndagsgudstjenesterne er med to gentagne tjenester. 

Du kommer til at arbejde med én præst og en til flere kirkesangere. Ligeledes er der tilknyttet kirketjenere ved kirkerne. 
Der er indgået samarbejdsaftale mellem Fjaltring-Trans og Vandborg-Ferring sogne og du ansættes ved Vandborg-Ferring menighedsråd. 

Havsognenes DNA er åbenhed og folkelighed. Her er højt til himlen og plads til alle. Vi værner om vores fællesskab, og vil gerne, at du bliver en del af det. 

Vi ønsker, at du vil være med til at skabe rammerne for et levende kirkeliv i Havsognene; være med til at skabe en bred vifte af forskellige aktiviteter i og udenfor kirkens rum. 

Arbejdsopgaverne i Havsognene er:

  • At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i de fire kirker.
  • At være en vigtig brik i forbindelse med afholdelse af koncerter, morgensang, filosofisk salon og andre arrangementer.
  • At samarbejde med andre lokale aktører i udviklingen af nye tiltag – herunder eksempelvis Bovbjerg Fyr. 
  • At arbejde med Vandborg/Ferring-koret
  • At koordinere organistvikarer ved ferie og planlagt fravær.

Vi søger følgende kompetencer:

  • At du musikalsk bestrider klassisk salmesang. Har du ikke erfaring som organist, tilbyder vi uddannelse ved Vestervig Kirkemusikskole. 
  • At du har erfaring eller interesse for at være med til at udvikle musikken i kirkerne. Vi holder af at gå nye veje og leger gerne liturgisk og musikalsk.
  • At du vil være med til at bidrage til et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere og frivillige i Havsognene.

Vi kan tilbyde:

Stor frihed under ansvar og mulighed for at påvirke stillingens indhold, indenfor givne rammer. En stilling hvor der er højt humør medarbejderne imellem, og hvor der er fleksibilitet i forhold til at tilpasse stillingens indhold og udførsel, så det passer til dig.

Ansættelse 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for bl.a. kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 296.266,00 kr. – 433.004,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner). 
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649,00 kr. – 402.903,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 24.806,82 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 32.341,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 38.485,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK‐tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Birgitte Held på tlf.: 21688158 eller formand Arne Noe på tlf.: 40430685

I forbindelse med ansættelsessamtaler indhentes referencer. Ansættelse forudsætter ren børneattest. 

Ansøgning med relevante bilag sendes senest d. 22. marts 2024.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil vil finde sted umiddelbart herefter.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Lemvig Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Vandborg Menighedsråd, Kirkensgårdvej, 41, 7620 Lemvig

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6004773

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet