Unik stilling som fuldmægtig/specialkonsulent til Kystdirektoratet, Søterritoriet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at passe på vores smukke danske kyststrækninger og havet? Da vi får stadig flere sager og opgaver om anlæg på søterritoriet, ønsker vi at styrke vores sagsbehandlerteam med nye kompetencer. Vi leder efter dig, som leverer effektiv sagsbehandling. Sammen med os får du gode muligheder for at udfolde dig inden for en statslig myndighed med stor berøring til borgere, myndigheder mv.

Din hverdag hos Kystdirektoratet
De primære opgaver er varetagelse af Kystdirektoratets myndighedsopgaver på søterritoriet efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Myndighedsområdet spænder fra små lokale projekter til store tværkommunale og nationale/internationale projekter. Projekterne omfatter bl.a. udvidelse af lystbådehavne, uddybninger af sejlrender, ålegræsudplantning, stenrev, tanganlæg, større broanlæg, fortøjningsanlæg og samfundskritiske infrastrukturanlæg såsom kabler og ledninger.

Hos Kystdirektoratet vil din hverdag kunne bestå af følgende opgaver:

  • Behandling af ansøgninger, herunder miljøvurderinger af projekter (VVM).
  • Kontakt med borgere og rådgivere om dialogbaserede løsninger.
  • Behandling af anmeldelser og opfølgning.
  • Understøtte processer, der sikrer en effektiv og korrekt sagsbehandling.
Du bliver en del af vores dygtige sagsbehandlerteam på fem personer i Team Søterritoriet under Kystzoneforvaltning. Teamet løser opgaverne i samarbejde og består af havbiologer, jurist, naturgeograf og landinspektør. Afhængigt af dine kompetencer vil du også komme til at indgå i andre opgaver og bidrage til udvikling og optimering af sagsbehandlingen. Vi lægger i særlig grad vægt på, at du medvirker til en fortsat udvikling af dialogbaseret myndighedsbehandling med fokus på effekt og værdi for borgerne.

Søger vi dine kompetencer?
Vi er et hus med mange kompetencer – vi ser muligheder frem for begrænsninger. Du kan have en uddannelse som biolog, geograf, ingeniør, kandidat i naturforvaltning eller en helt anden baggrund. Vi vil lægge særligt vægt på erfaring inden for miljøvurderingsområdet eller de rette forudsætninger.
Det er vigtigt, at du trives i et uformelt miljø, og at du i høj grad kan tage ansvar for opgaverne.

Vi søger dig, der kan kende dig selv i følgende:

  • Du kan arbejde i vores team.
  • Du kan se dig selv i rollen som specialist, og du evner at arbejde med kompliceret stof.
  • Du tager ansvar for egen opgaveløsning og arbejder struktureret og systematisk.
  • Du evner at videreformidle din relevante viden til teamet.
  • Du formulerer dig godt på dansk, såvel skriftligt som mundtligt.
  • Du kan formidle lovgivning og praksis på en let forståelig måde.
Vi har mange forskellige opgaver, og vi bringer gerne din faglighed og erfaring i spil. For os er en god arbejdsdag, når vi har fået arbejdet fra hånden. Vi arbejder effektivt, samtidig med at vi leverer arbejde af den rette kvalitet.

Vi tilbyder
Et attraktivt arbejde, hvor der indgår direkte kontakt med borgere, rådgivere, politikere, forvaltninger, styrelser og andre interessenter på søterritoriet. Kystdirektoratet er en arbejdsplads kendetegnet ved udviklende opgaver, godt humør, et skarpt blik for omverdenens krav og forventninger, samt dygtige og engagerede medarbejdere og ledere.

Vi står vagt om vores unikke kyster og sikrer balancen i den rekreative udnyttelse af søterritoriet. Vi forvalter reglerne, så der er afvejet balance mellem lokale udviklingsmuligheder og naturens udfoldelse. Vi bestræber os gennem dialog på at finde løsninger, som tilgodeser ansøgeren inden for rammerne af lovgivningen.

Lyder dette som noget for dig, så er der nu en unik mulighed for at arbejde med forvaltning af søterritoriet i en sjældent opslået stilling.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten). For kandidater med den rette erfaring vil der være mulighed for indplacering som specialkonsulent.

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner, med arbejdssted i Kystdirektoratet i Lemvig.

Kørekort til personbil er en forudsætning for ansættelse.

Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge.

Starttidspunkt er i udgangspunktet 1. august 2023.

Yderligere oplysninger
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret kontorchef Christian Flaskager Pedersen på telefon +45 27 57 14 99 eller landinspektør Thomas Larsen på telefon +45 91 35 74 42.

Du kan læse mere om Kystdirektoratet på www.kyst.dk samt blive lidt klogere på, hvad arbejdslivet byder på hos os her.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online. Ansøgning, CV og eksamensbeviser skal være modtaget senest
søndag den 18. juni 2023.

Rekrutteringsforløb
Samtaler gennemføres torsdag den 22. juni 2023 i Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig.

Der indgår løsning af en skriftlig case-opgave i forbindelse med samtale.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Lemvig Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=169440&DepartmentId=8430&MediaId=3654&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5842145

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet